Spar på lønnen

Lønomkostninger, som er den største udgift i et vaskeri, kan reduceres betydeligt med onlineregistrering af arbejdstimer pr. medarbejder og pr. arbejdsstation. Detaljeret information om, hvor timerne bruges, kan synliggøres i realtid, og denne data hjælper vaskerierne med at optimere deres processer.

Læs mereKontakt os

Ressourceplanlægning til fingerspidserne

Overbemanding, underbemanding, optimale betingelser. Det hele bliver gennemskueligt på et øjeblik. Visningen er baseret på daglig rådighed og forudbestemt beskæftigelse pr. dag og pr. arbejdsstation. Medarbejderne får præcise instruktioner om deres næste arbejdsstation, lige så snart de logger ind.

Læs mereKontakt os

To mål, én handling: Betal al løn uden genindtastning af data

GLOBE beregner automatisk overtid, løntillæg og endda bonusser, så disse data øjeblikkeligt kan eksporteres til et hvilket som helst lønsystem. Systemet indsamler data om planlagt fravær, medarbejderkontrakter og scanninger over produktionstimer - og sparer tid og penge i personaleafdelingen.

Læs mereKontakt os

Måling i realtid af hele produktionskæden

GLOBE tilslutter sig til alt udstyr i vaskeriet og importerer scanninger fra jeres ERP-system for at kunne give et komplet online overblik på en enkelt skærm. Denne ene skærm erstatter de mange enkeltstående løsninger. Dermed mindskes den kompleksitet, der forhindrer jer i at koncentrere jer om det vigtige i jeres vaskeri. Fejl, der indberettes af operatørerne, udløser advarsler til teknikere og supervisorer.

Læs mereKontakt os

Indblik i den interne logistik ved første blik

Et overblik over en kundes vasketøj vises på en enkelt skærm i realtid. Flaskehalse bliver synlige, og ledelsen kan tage beslutninger i tide, så der undgås forsinkelser i levering, og kunderne får deres linned til tiden.

Læs mereKontakt os

Trends og benchmarking booster forretningen

Ud fra al den data, der indsamles i systemet, skaber vi dashboards, som kan bruges til at finde tendenser inden for effektivitet og forbrug. Disse præcise detaljer benchmarkes med andre vaskerier eller branchenormer. Derudover kan rentabiliteten pr. kunde måles ud fra antal brugte timer og genereret indtægt.

Læs mereKontakt os

Produkt Overblik

Optimer jeres vaskerivirksomhed – med GLOBE

Produktivitetsovervågning er kernen i systemet, men det kan så meget mere: En typisk arbejdsdag for en vaskerileder begynder med et brugervenligt værktøj til fordeling af arbejdsopgaver, så personalet kan tildeles en foretrukken arbejdsstation på forhånd. Tidsregistrering er en anden logisk funktion i GLOBE-løsningen. Vi holder også styr på medarbejderfravær og eksporterer automatisk data til jeres lønsystem med et samlet overblik over dagen.

Direkte dataopsamling fra maskinerne er en anden af løsningens stærke sider. Energi- og vandforbrug kan måles på både maskinniveau og for hele vaskeriet. Da vi indsamler alle data om tid, tilstedeværelse og produktion, er det nu enkelt at måle og analysere produktiviteten for medarbejdere og udstyr.

Da produktionsflowet overvåges i realtid, er det muligt at spore linnedpartier og undgå flaskehalse.

Gotli Labs’ GLOBE er den nyeste tilgang til centraliseret overvågning af produktionen i realtid, hvilket giver mulighed for at forbedre vaskeriets produktivitet og give ro i sindet.
Det første system til vaskeribranchen, som tilbyder komplet integrering mellem et produktinformationssystem og ERP-systemer til vaskerier.
Få det bedste ud af jeres personale og udstyr.

GLOBE kombinerer alle disse funktioner i ÉT system – det er første gang i branchen!

Tag med os på besøg på et vaskeri

Vi har interviewet supervisorer og ledere fra hver afdeling på et vaskeri samt den administrerende direktør. Klik på knappen for at se, hvad de fortalte.
MODTAGELSE AF SNAVSET LINNEDFÆRDIGBEHANDLING AF LINNEDFÆRDIGBEHANDLING AF TØJAFSENDELSEFRAGTHRDEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Ved modtagelse og sortering registreres det snavsede linneds vægt, taggede artikler scannes, og poserne hejses herefter op på skinnebanerne. Medarbejderne på disse arbejdsstationer er logget ind, så alle timer registreres.  Partierne gemmes i skinnebanesystemet: I får et komplet overblik på skærmen og kan i realtid se, hvor hvert parti er, og hvordan det bevæger sig gennem vaskeområdet.

“Vi ved med det samme, når der er for meget snavset linned i en specifik kategori, og vi kan tjekke, om en kundes linned bliver klar til tiden, så jeg kan reagere øjeblikkeligt om nødvendigt. Medarbejdernes effektivitet er øget med 2%, siden vi begyndte at bruge produktionsovervågningssystemet fra Gotli Labs, og vandforbruget er også reduceret.” – Ian, supervisor for sortering af snavset linned

Fra afdelingen for snavset linned går vi videre til afdelingen for færdigbehandling af linned. Hver maskine viser statussen, kundens navn, operatørerne på de forskellige arbejdsstationer samt behandlet kvantitet og effektivitet pr. medarbejder i forhold til den fastsatte norm for hvert produkt.

Supervisor for strygningen:

“I løbet af dagen tjekker jeg ofte, hvor effektive vores medarbejdere er. SMS-beskeder på min mobiltelefon giver mig besked, hvis strygelinjen standser for tit. SMS-beskeder sendes også til teknikerne, hvis maskinen kommer med mange eller store fejlmeddelelser. Siden systemet er blevet implementeret, er produktiviteten steget med 10%. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle gøre uden et system som dette”. Kathrin, leder af afdelingen for færdigbehandling

Supervisor for sammenlægningen:

“Jeg sætter stor pris på de detaljer, som jeg får fra systemet via produktionsrapporter og dashboards. Også værktøjerne til medarbejderplanlægning giver en enorm tidsbesparelse. I de ikke så gode gamle dage skulle jeg manuelt lave og ændre planlægningen for to hold hver dag – det var ret besværligt, og det tog mig en del tid at informere medarbejderne, når de skulle være ved en anden arbejdsstation. I stedet for, at medarbejderne går til deres sædvanlige arbejdsstation, og jeg så sender dem et andet sted hen, så giver systemet nu medarbejderne besked, når de logger ind. Slut med forstyrrelser og tidstab – jeg elsker det!” Tommy, supervisor

Nu går vi over til afdelingen for færdigbehandling af tøj. Produktionsinformation og -effektivitet vises for hver ophængningsstation og sammenlignes med kvantiteten i færdigbehandlingstunnellen.  Kvantiteterne fra presserne registreres også. Artiklerne fra sammenlægningsmaskinerne opsamles og vises på samme måde som dem i sammenlægningsområdet for fladt linned. Artiklerne fra det manuelle sammenlægningsområde optælles og registreres manuelt i systemet.

“Kort tid efter, at vi fik installeret GLOBE, opdagede vi en difference mellem kvantiteten fra ophængningssystemet og antallet af artikler, som færdigbehandlingstunnellen behandlede, så vi vidste, at nogen snød i ophængningsområdet. Derfor begyndte vi at sammenligne kvantiteterne. Når forskellen bliver for høj, får jeg en SMS-besked og kan reagere øjeblikkeligt. For tiden tæller vi stadig antallet af artikler, som lægges sammen manuelt, men snart får vi installeret scannere i dette område, så vi også kan indsamle kvantiteterne fra scannerne.” Mary-Anne, supervisor

Fra afdelingen for færdigbehandling af tøj går vi over til afsendelsesområdet.  I dette område tælles antallet af transportbeholdere, der er pakket af medarbejdere, hvilket gør det muligt at kende antallet af forbrugte timer pr. kunde.

“Den største fordel her er, at systemet følger og sporer partierne. Vi ved altid, hvor specifikke partier er. Denne information har ofte hjulpet os med at undgå en leveringsforsinkelse, da vi har kunnet bede produktionssupervisorerne om at finde en løsning, før det blev for sent at gøre noget. Derudover har informationen om hvor mange timer, vi bruger pr. kunde, været ret overraskende.” Roger, supervisor

Vores sidste stop nu er hos fragtafdelingen. Her tæller vi antallet af lastede transportbeholdere, og hvor mange timer medarbejderne har brugt på at laste til en rute. Også her er sporing af partierne en stor fordel, som giver et ekstra boost til kundeoplevelsen.

De positive reaktioner fra alle supervisorerne bekræfter, at GLOBE imponerer både supervisorerne og vaskerilederne. GLOBE har stor indflydelse på medarbejdernes effektivitet og udnyttelsen af udstyret, og så er der kun et spørgsmål tilbage: “Hvad skulle vi gøre uden et system som dette?”

Efter besøget hos de forskellige afdelinger i produktionen talte jeg også med HR-chefen, som er ansvarlig for løn, og hun fortalte mig:

“Hver dag tjekker jeg, om alle scanninger er afsluttede. Hvis ikke, så beder jeg supervisorerne om at afslutte dem. En gang om ugen sender jeg en rapport til hver supervisor over arbejdstimer og beder dem om at tjekke, at alt fravær er blevet registeret korrekt. Supervisorerne skal godkende denne rapport, da de er ansvarlige for deres medarbejderes timer. Når jeg har fået alle de godkendte rapporter tilbage, klikker jeg på en knap for at eksportere dataene til lønsystemet – og så er jeg færdig!

Jeg får også ugentlige rapporter om medarbejderes sygdom, som jeg bruger til at kontakte dem, hvis det er nødvendigt. Systemet tæller også medarbejdernes feriedage sammen, så jeg let kan se, om de har flere tilbage, når de beder om en feriedag. I tøjafdelingen får medarbejderne ikke overtidsbetaling, men afspadsering, hvilket også tælles sammen i systemet.”  Camilla, personaleafdelingen

Her er, hvad virksomhedens administrerende direktør fortalte mig:

“På mit kontor har jeg selvfølgelig adgang til information i realtid over alle vigtige data, men jeg holder også meget af de dashboards, der viser produktionsdetaljerne. Hver dag kigger jeg på den rapport, der viser hvor mange timer, der er planlagt til dagen efter, så jeg kan reagere, hvis jeg opdager en over- eller underbemanding i en specifik afdeling. Det diskuterer jeg så med den relevante supervisor. Jeg ser også dagligt på de dashboards, der indeholder information om maskinstop og overordnet vand- og energiforbrug. Om nødvendigt taler jeg med chefen for vedligeholdelsesafdelingen, så der kan blive udarbejdet en handlingsplan.

GLOBE er min vigtigste kilde til ledelsesinfomation. På vores ugentlige direktionsmøder diskuterer jeg produktions- og fejlrapporter med ledelsen, og om nødvendigt beder jeg om en handlingsplan eller giver instrukser.

Jeg må sige, at jeg er imponeret over den samlede reduktion af arbejdstimer på 6%, da vi endnu ikke har skiftet nogen maskiner ud.

Før jeg tager på kundebesøg, trækker jeg altid en rapport over hvor mange timer, vi har brugt på kunden i den seneste periode, samt hvor kunden er på listen, når man sammenligner antal timer med indtægt.

For nylig er det lykkedes mig at overbevise en kunde om, at et specifikt produkt, som kun han brugte, optog for meget tid i produktionen, og vi fandt et godt alternativ.

For øjeblikket overvejer vi at udskifte noget udstyr: Dashboards viser os hvilke maskiner, der præsterer dårlig for specifikke typer produkter. Med denne information kan vi optimere drøftelserne med vores leverandører af maskiner.” Kevin, produktionschef

Funktioner

TID & TILSTEDEVÆRELSEPERSONALEPLANLÆGNINGEKSPORT TIL LØNSYSTEMETDATAOPSAMLING I REALTIDSPORING AF PARTIER I REALTIDRAPPORTER & DASHBOARDS

Tid & tilstedeværelse-funktionen registrerer medarbejderens tid og tilstedeværelse, både når han ankommer til vaskeriet og ved hver arbejdsstation i produktionen.  På basis af personaleplanlægning kan vi også se, hvornår en medarbejder er fraværende.

Systemet kan håndtere skiftehold og forskellige typer arbejdsplaner.  Arbejdsplaner kan for eksempel bruges, hvis en medarbejder har en “flydende” fridag hver uge.

Produktions- og løntimer udregnes på basis af scanninger og kontrakter.  Derudover kan regler for overtid defineres ud fra medarbejderkontrakterne.

GLOBE ved alt.

For hver medarbejder og hver dag har vi følgende information:

 • Skifteholdsplan
 • Rådighed
 • Planlægning
 • Løntimer
 • Produktionstimer
 • Fraværstimer
 • Scanninger
 • Kontrakttimer pr. uge
 • Samlet antal timer
 • Planlagte timer
 • Ferietimer
 • Reduceret antal arbejdstimer
 • Afspadseringstimer
m2-1
m3
page-14-registrations

Systemet kender personalebehovet og ved, hvornår personalet står til rådighed. Med vores letanvendelige personaleplanlægningsværktøj kan I øjeblikkeligt se, om der er mangler ressourcer.  Det er slut med overbemanding. Systemet kan håndtere komplekse arbejdsplaner og skiftehold, selv nathold.  Når en medarbejder logger ind, viser GLOBE ham til hans arbejdsstation.  På den måde har produktionssupervisorer og vaskeriledere hele tiden overblik over tildelingen af ressourcer.

Standardbesætningen for hver arbejdsstation fastsættes for hver ugedag.

Den daglige planlægning af tilgængelige ressourcer kan let udføres ved hjælp af information om personalets rådighed, skifteholds- og arbejdsplaner, det planlagte fravær og standardplanlægningen.

staff-scheduling-globe
page-15-planning

De beregnede løntimer pr. medarbejder kan eksporteres til et hvilket som helst lønsystem, inklusiv overtid, løntillæg, bonusser og fraværstimer.

Gotli Labs er kompatibel med maskinerne fra de største producenter i vaskeribranchen. GLOBE kan kommunikere direkte med maskinerne og indsamler informationer om status, forbrug og producerede enheder. Denne øjeblikkelige dataindsamling gør det muligt for GLOBE at overvåge produktionen i realtid samt at informere og endda sende advarsler til supervisorer og teknikere om flaskehalse, maskinstop og produktivitet.

På basis af fastsatte normer kan vi vise effektiviteten for hver arbejdsstation på supervisorens produktionsskærm.  Al denne information vises på én hovedskærm, som er baseret på vaskeriets indretning.

Benchmarking-værktøjet er meget interessant for medarbejderne, da de kan sammenligne deres præstation i forhold til deres individuelle gennemsnit.  De har ikke brug for, at nogen holder øje med dem... De ved allerede selv, om alt går godt!  Ledelsen kan bruge denne information til at tilrettelægge uddannelsesforløb.

Præstationsskærme giver supervisorerne et hurtigt overblik og indeholder også en målindikator i tre farver til operatørerne.  Det garanterer en højere produktivitet.

Viden er magt: GLOBE informerer jer i realtid om udstyrets status og effektivitet. Maskinernes oppetid, standbytid og nedetid er tilgængelig sammen med produktionseffektiviteten.

Energi- og vandforbrug overvåges konstant, hvilket gør det muligt at finjustere udstyret, så forbrugsomkostningerne kan mindskes.

page-16-real-time-data-aquisition
page-16-performance-screen
page-17-dashboard
page-17-energy-monitor
page-17-historical-energy
page-18-energy-dashboards

Ved modtagelse af snavset linned får hvert parti et unikt identifikationsmærke med kunde, produktkategori osv.  Flowet gennem vaskeriet er forudbestemt for hver kategori.  Takket være applikationen er information om hvert parti tilgængelig i realtid i løbet af processen, så flaskehalse i produktionsflowet opdages.

Optimering af processen: GLOBE giver vaskerier mulighed for at kende de mindste detaljer i produktionsflowet, så de kan reagere øjeblikkeligt om nødvendigt.

Eventuelle uregelmæssigheder i en pose opdages let.

page-19-real-time-batch-tracking
page-19-batch-tracking-report
page-19-batch-washing-report
Få dit vaskeri til at skille sig ud fra konkurrenterne

De data, som GLOBE opsamler, eksporteres til en Oracle BI-database, hvilket gør det muligt for vaskeriet at skabe individuelle dashboards, som giver en unik konkurrencefordel på markedet. Ved at bruge disse standard- og skræddersyede dashboards, vil I være langt foran jeres konkurrenter.

 • Standard
  • Daglige rapporter til produktionsledelsen
  • Dashboards til ledelsen: benchmarking og ERP-data fra vaskeriet
  • Rentabilitet pr. kunde eller produkt
 • Skræddersyet
  • Dashboards til ledelsen, som passer til jeres behov
 • Eksport til Excel

Benchmarking

GLOBE er en løsning til virksomheder med flere vaskerier. GLOBE indsamler en stor mængde historiske data.  Det gør det let for ledelsen at sammenligne afdelinger, kunder og endda vaskerier for at definere best practices.

Fordelene ved integrering

Se venligst eksemplerne, der viser fordele ved integrering mellem GLOBE, Business Intelligence og vaskeri-ERP
picture-power-of-integration-v2
dashboard eksemplerNogle KPI-eksempler

Om Gotli Labs AG

Intelligente løsninger og “internet of things” (IoT) åbner op for fantastiske nye perspektiver inden for industrivaskerier.  Med skabelsen af Gotli Labs, en dedikeret virksomhed med dygtige eksperter, bevarer vi vores fokus på udvikling af innovative nye løsninger til denne branche.  Gotli Labs AG har hovedkontor i Schweiz.

Vores formål er at samle det bedste fra begge verdener i et nyt system, der kan styre alle ressourcer på et vaskeri, som udstyr, personale, forbrug og energi.

Gotli Labs AG har erhvervet Cockpit™- og PIMS-applikationerne og integreret dem i én løsning, så vaskerier kan yde deres bedste.  JENSENs Cockpit™ giver information i realtid, så hele vaskeprocessen kan ses og spores sammen med en bred vifte af produktionsstatistik.  Systemet for ledelsesinfomation og produktion (PIMS) fra ABS hjælper med at øge effektiviteten af de tilgængelige ressourcer ved at planlægge og måle personale og udstyr. PIMS er bygget til at registrere data om tid og tilstedeværelse og derefter eksportere disse data til lønsystemet. 

Seneste Nyheder & begivenheder